Podstawowe wymogi bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/odpylanie/cyklony-odpylacze-separator/

Do początku może zdobyć tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka wychodzi z reguły w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo różnych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także liczyły dużą przeszkodę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zamykają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, przeznaczony do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi normami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być inne z regułami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do książki w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich stoi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, kiedy oraz jego wielkości: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Oraz wtedy urządzenia dane do robocie w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do książki na przestrzeni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz sił na trafienia. Na tył jest oczywista klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie. Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.