Kolposkopia a histeroskopia

W wielu zakładach przemysłowych i magazynach może trwać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeśli w preparacie znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub które mają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, jak w miejscach jest zbyt wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, jeśli w pomieszczeniu trafi do powstania iskry.

Specjalne fabryki i sklepy produkcyjne przeważnie są dobrze chronione przed wybuchami, ale czasami brakuje pomyślunku w miejscach takich, jak na dowód stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz dodatkowo na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków natomiast w pomieszczeniach, gdzie spotykają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje ponadto w stoczniach, o czym nie każdy z nas wie.

Wysoce wymienione miejsca objęte są ustawą, która wymaga rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele a osoby zarządzające takimi miejscami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE oraz masa nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest tworzonych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do własnego prawa od momentu, kiedy należymy do Grupy. Każdy właściciel zakładu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a też pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których potrafi dotrzeć do wybuchu.